„Život a smrt jsou jako řeka a moře.“

-- Chalíl Džibrán

RIPák pořádá Život trochu jinak, z. s..