„O život můžeme přijít různě. Smrt je jen jednou z možností.“

-- Robert Fulghum

Co je zážitkový kurz

Zažijete různé aktivity a hry, jejichž cílem však většinou nebude jen zábava, ale hlavně jejich následný přesah do reálného života, který vám umožní vidět věci v jiných souvislostech. Budete zkoušet spoustu nových věcí, překonávat nečekané výzvy, řešit strategické úkoly, tvořit, diskutovat, spolupracovat s ostatními nebo se zamýšlet sami nad sebou. K tomu všemu jako bonus bude parta podobně smýšlejících lidí, kteří chtějí příjemně strávit společný čas a nikdy vás nenechají na holičkách.

Integrační akce

Pojem integrace má řadu různých definic, proto nám přijde dobré vysvětlit, co si pod tím vlastně představujeme my a jaká by podle nás integrační akce měla být. Pokusíme se to vysvětlit tak nějak lidsky.

Integrační akce je taková, která je otevřená lidem s nějakým handicapem (v našem případě zrakovým) a tito účastníci se na akci objeví. Program i zajištění akce s nimi počítá, proto by si na kurzu rozhodně neměli připadat jako přítěž, ale naopak jako rovnocenní partneři. Veškerého programu se mohou plnohodnotně zúčastnit.

Neméně významným aspektem je pak pozitivní přínos integrace – tedy ne soucit či pečování o účastníky s postižením, ale vzájemné obohacení všech prostřednictvím společně stráveného času a zážitků.

Koho si vzít s sebou

V první řadě je potřeba si uvědomit, že na kurz jede každý účastník sám za sebe a i program je tomu uzpůsoben. Pokud byste však chtěli přijet s někým blízkým (partnerem, kamarádem apod.), je to samozřejmě možné.

Vzhledem k zaměření kurzu to však vašemu vztahu může přinášet i určitá rizika:

Účast na programu

Účast na jednotlivých aktivitách je dobrovolná, každý se může svobodně rozhodnout, zda se programu zúčastní či nikoli. Zároveň s tím je však důležité mít na paměti, že konkrétní aktivita není v harmonogramu kurzu zařazena náhodně, ale v návaznosti na další programy.

RIPák pořádá Život trochu jinak, z. s..