„Smrt není strašná, strašnou ji dělají jen strašné představy.“

-- Epiktétos

Cena kurzu

Reálná cena kurzu za jednoho účastníka je mnohem vyšší než námi stanovený účastnický poplatek. V tom jsou zahrnuty náklady na ubytování, stravu, úrazové připojištění, veškeré materiály a další provozní položky (propagace kurzu, cestovné pro lektory… ). Účastnický poplatek však nereflektuje práci lektorů, kteří kurz realizují bez nároku na honorář.

Pokud by však byla cena jediným důvodem, proč na kurz nejet, kontaktujte nás a společně se pokusíme najít oboustranně vyhovující řešení.

Informace o stornopodmínkách

Při odhlášení ze závažných důvodů je možná alternativní domluva.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

RIPák pořádá Život trochu jinak, z. s..